Contact

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier of bel naar 010-4187800.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Wij verwerken uw gegevens conform het privacybeleid.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau van de protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand voert administratieve diensten uit. Het kerkelijk bureau ondersteunt het werk van de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters door het verzorgen van salaris- en traktementsadministratie, de financiële administraties en de ledenadministratie. Daarnaast voert het kerkelijk bureau secretariële en beleidsondersteunende werkzaamheden voor de colleges uit. De werkzaamheden worden verricht in het kantoor aan de:
Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam
010-4187800

Algemene kerkenraad

Het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand ligt bij de Algemene Kerkenraad. 

Naast het ontwikkelen van beleid en het leiding geven aan de opbouw van onze gemeente betekent dit:

- dienstbaarheid aan het functioneren van de wijkgemeenten waarbij de eigenheid van de wijkgemeenten gerespecteerd wordt

- functioneren als platform voor de wijkgemeenten om de onderlinge ontmoeting, bezinning, bezieling en samenwerking te ondersteunen

- stimuleren en ondersteunen van activiteiten op de terreinen van leren, vieren, dienen en gemeenteopbouw die de grenzen van een wijkgemeente te boven gaan.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

College van Diakenen

Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren van en toezicht houden op diaconaal werk. Het CvD beheert ook de diaconale gelden en legt hiervoor verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad (AK).