Open Hof Ommoord

Contact

Gebouw: Open Hof Ommoord
Adres: Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam
Diensten: elke zondag om 09.30 uur
Website: www.openhof-ommoord.nl

Open Hof Ommoord PKN Rotterdam

Informatie

Open Hof Ommoord ontstond in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Begonnen als afzonderlijke, bij elkaar te gast zijnde Gereformeerde en Hervormde wijkgemeenten, die via Samen op Weg nu een PKN wijkgemeente zijn. Sinds 1970 beschikt de wijkgemeente samen met de Rooms Katholieken over het kerkelijk centrum “Open Hof”, gelegen aan een plein bij het winkelcentrum Hesseplaats. Wegens (deel)gemeentelijke herinrichting van het winkelcentrum is dit 40 jarig gebouw afgebroken, nadat op 6 maart 2011 een prachtig nieuw gebouw in gebruik is genomen. Dit heeft geen gevolgen voor het functioneren van de wijkgemeente.

Iedere zondagmorgen komt de wijkgemeente om 09.30 uur bijeen en van september tot en met mei is er soms een avonddienst om 19.00 uur. Het betreft Vespers, Zang- en Welkom-Open-Deurdiensten, deze worden in het kerkblad Open Hof Nieuws en het weekbulletin aangekondigd. Uiteraard kunt u hiervoor ook de website www.openhof-ommoord.nl raadplegen. Per jaar is er een aantal oecumenische diensten van Woord en Tafel, die om 10.15 uur beginnen. Onder leiding van de cantororganist werken regelmatig een protestantse Cantorij, een oecumenisch ouderenkoor alsmede een oecumenische kindercantorij aan de diensten mee.