Veilige kerk

Contact

Gebouw: Open Hof Ommoord
Adres: Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam
Diensten: elke zondag om 09.30 uur
Website: www.openhof-ommoord.nl

Open Hof Ommoord PKN Rotterdam


We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord. Dat doen we op de volgende manieren:

Gedragscode

We hebben een gedragscode opgesteld. In dit document staat beschreven hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat om gedrag van seksuele aard, pesten, intimidatie, discriminatie, financiële malversatie, agressie, gebrek aan respect, misbruik van een machtspositie e.d. Ook kan het gaan om vragen, vermoedens of meldingen. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het document Gedragscode Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord.

Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken, vragen we om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld van de kerk en/of omgaan met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie moeten een VOG inleveren.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen gratis een VOG aanvragen. Ben je vrijwilliger bij ons? Dan verwijzen wij je naar het document VOG-beleid Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord, waarin het één en ander uitvoerig is beschreven.

Aanstellingsbeleid en workshops

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring zij/hij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode en, indien relevant, het aanvragen van een VOG. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het document Richtlijnen Vrijwilligersbeleid in Open Hof Ommoord.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Gemeente regelmatig, tenminste één keer per jaar, aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen. Verder organiseren we in het verband van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand, met alle wijkgemeentes samen, met enige regelmaat workshops over dit thema.