Zevenkamp

Contact

Gebouw: Ontmoetingskerk
Adres: Ben Websterstraat 1, 3069 XJ Rotterdam

www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl
Diensten: elke zondag om 10.00 uur

Zevenkamp PKN Rotterdam

Informatie

De jongste telg in de familie van zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand is de wijkgemeente in Zevenkamp, gesticht in 1980. Het is een laagdrempelige gemeente met aandacht voor jong en oud en alles wat daartussen zit. De kerkdiensten worden gehouden op zondag om 10.00 uur en er is oppas, kinder- en tienernevendienst is er na aanmelding.

Het kerkgebouw is vastgebouwd aan de Ds. J.J. Buskesschool en is te vinden aan de Ben Websterstraat 1.