Vrijzinnige protestantse Bergkapelgroep

Contact


Adres: Kerkelijk bureau, 010-4187800


Bergkapel PKN Rotterdam

Informatie

De Vrijzinnige protestantse Bergkapelgroep heeft een aparte positie binnen de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

‘Vrijzinnig geloven’ kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met zowel de Bijbel als de christelijke traditie; 'kritisch', omdat in onze ogen de Bijbel en de traditie gevormd zijn binnen een bepaalde context en 'vrij' omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken, een vertaling die ook gemaakt wordt in een open dialoog met de cultuur waarin wij leven.
Een aantal malen per jaar gaat een vrijzinnige predikant voor in de Fonteinkerk, deze diensten beginnen om 10.00 uur.
Elke derde zondag van de maand is er een dienst in de Hillegondakerk - behalve in de maanden juli en augustus. De diensten in de Hillegondakerk beginnen om 11.30 uur.

Regelmatig komen er mensen bijeen om samen naar een film te kijken of om met elkaar na te denken over een tekst uit de Bijbel.